HOME
DESPRE ORDA
GESTIUNE COLECTIVĂ
REGISTRE NAŢIONALE
EXPERTIZE ŞI CONSTATĂRI
RELAŢII INTERNAŢIONALE
CONTENCIOS
CORPUL DE ARBITRI ORDA
 UPVR
 
Uniunea Producătorilor de Videograme din România
 
 
U.P.V.R. gestionează drepturile aparţinând producătorilor de videograme, fiind avizată să funcţioneze prin Decizia ORDA nr. 280/09.11.2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 11/06.01.2012.
Decizia ORDA nr. 3/2012, pentru modificarea Deciziei directorului general al ORDA nr. 280/2011 privind avizarea constituirii si functionarii organismului de gestiune colectiva UCAPM, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 76 din 31 ianuarie 2012.
 
Date de contact:
Preşedinte: Daniela ADAM
Director Executiv: Mihaela-Alexandrina SCRIOŞTEANU
Sediul: Bucuresti, Pipera Business Tower, B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 6E, Etaj 11, Sector 2, Cod poștal 020337
Tel.: 021.222.20.45/46/47/48
 
 
Listă membri - actualizată la data de 28.03.2014.
Listă membri - actualizată la data de 27.02.2015.
Listă membri - actualizată la data de 10.02.2016.
Listă membri - actualizată la data de 06.02.2017.
 
 
 
           SITUAȚIE COMPARATIVĂ 2012-2015
   

Perioada

2012

2013

2014

2015

Număr de membri

12

14

18

19

Repertoriu gestionat

113.178

130.048

723.405

754.311

Afiliere internațională

Contracte de reciprocitate

Baza de date ISRC-IFPI

Număr mediu angajaţi

4

4

4

4

Sume colectate in anul pentru care se face raportarea

774.080 lei

175.131

1.211.537 lei

270.432 €

1.390.485 lei

310.376 €

1.619.602 lei

358.319 €

Sume repartizate din sumele colectate in anul  pentru care se face raportarea

576.103 lei

130.340

1.038.123 lei

231.723 €

1.256.304 lei

280.425 €

1.454.236 lei

321.734 €

Sume nerepartizate din sumele colectate in anul pentru care se face raportarea

181.583 lei

41.082

173.413 lei

38.708

119,788 lei

26.738 €

153.504 lei

33.961 €

Comision

41.525 lei

9.394

109.546,65 lei

24.452 €

130.453 lei

29.118 €

116.096 lei

25.685 €

Deficit

-

4.846 lei

1081 €

-

10.600 lei

2.345 €

Excedent

3.709 lei

839 €

-

5.015 lei

1119 €

-

 

Site search
Search
Numar cerere
Registre: RNCP | RNF | RNM | RNPC | RNV
Marcaje: Cauta | Societati: Cauta
PRESS | MAY 2017
08 Mai 2017 Seminar sub-regional "Teaching Intellectual Property to the Youth" 9-10 mai
NEWS | JANUARY 2018
16 Jan 2018 Venituri nete salariati octombrie 2017
11 Jan 2018 Litigii contencios administrativ 2004 - 2017 (actualizat la data de 11.01.2017)
 
ANUNTURI | JANUARY 2018
17 Jan 2018 Ministerul Culturii și Identității Naționale organizează împreună cu Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o reuniune de consultare pe marginea propunerii de Directivă privind Dreptul de Autor în Piaţa Unică Digitală
16 Jan 2018 Venituri nete salariati octombrie 2017
11 Jan 2018 Litigii contencios administrativ 2004 - 2017 (actualizat la data de 11.01.2017)

 

WIPO Home

Last update: 17.01.2018 Total visitors today: 1034