HOME
DESPRE ORDA
GESTIUNE COLECTIVĂ
REGISTRE NAŢIONALE
EXPERTIZE ŞI CONSTATĂRI
RELAŢII INTERNAŢIONALE
CONTENCIOS
CORPUL DE ARBITRI ORDA
facebook 112

Legea 8 din 1996 republicată - privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 

Legea 74 din 2018 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 

Legea 126 din 1923 - asupra proprietăţii literare şi artistice

Decretul nr. 321/1956 - privind dreptul de autor

 

OG 25 din 2006 republicată - privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor - Versiune actualizată la data de 27/06/2011

 

OUG 43 din 2010 - pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 - Legea 99/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009

 

HG 1095 din 2000 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de depunere şi de distrugere a suporturilor, materialelor, fonogramelor, marcajelor holografice sau a copertelor confiscate

 

HG 974 din 2001 - privind programul de cooperare între Guvernul României şi Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (O.M.P.I.)

 

Convenţia din 14/07/1967 pentru instituirea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale

 

HG 401 din 2006 - privind organizarea, funcţionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 

HG 1086 din 2008 - privind stabilirea tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor contra cost şi pentru aprobarea Normelor metodologice privind nivelul de constituire, condiţiile de repartizare şi de utilizare a fondului de stimulente pentru personalul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

* Prin Ordonanța de Urgență nr. 71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar, art. 137 alin. (5) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, conform căruia ”personalul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor beneficiază de stimulente din sumele încasate pentru bugetul de stat din operațiunile contra cost efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în procent de până la 15%a fost abrogat.

 

 

Decizia nr. 278/21.03.2017 privind numirea domnului Doru Adrian PĂUNESCU în funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 197 din 21.03.2017 

 

 

Decizia nr. 427/2012 privind numirea doamnei Irina Lucan-Arjoca în funcţia de director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 517 din 26.07.2012

 

 

Site search
Search
Numar cerere
Registre: RNCP | RNF | RNM | RNPC | RNV
Marcaje: Cauta | Societati: Cauta
PRESS | MAY 2017
08 Mai 2017 Seminar sub-regional "Teaching Intellectual Property to the Youth" 9-10 mai
NEWS | NOVEMBER 2019
15 Nov 2019 Anunț examen de promovare 16.12.2019
 
ANUNTURI | NOVEMBER 2019
15 Nov 2019 Anunț examen de promovare 16.12.2019

 

WIPO Home

Urgenta 112

Last update: 09.01.2020 Total visitors today: 857