ACASĂ
DESPRE NOI
GESTIUNE COLECTIVĂ
REGISTRE NAŢIONALE
EXPERTIZE ŞI CONSTATĂRI
RELAŢII INTERNAŢIONALE
LITIGII
CORPUL DE ARBITRI ORDA
facebook 112


Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar anual, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

Solicitările de eliberare a marcajelor holografice

aplicabile pe fonograme/videograme pentru anul 2018 se înregistrează la Registratura generală a ORDA până la data de 19 decembrie 2018 inclusiv. Marcajele holografice solicitate după această dase vor elibera în 2019.

Ultima zi de eliberare către solicitanţi a marcajelor holografice aplicabile pe fonograme/videograme pentru anul 2018 este 20 decembrie 2018. Marcajele holografice neridicate până la această dată se vor putea ridica în 2019.

 

A intrat în vigoare Decizia nr. 72/04.07.2014, a directorului general ORDA, privind aprobarea modelelor formularelor conţinând cererile tip de înregistrare/înscriere/raportare, a modelelor certificatelor/autorizaţiilor de înregistrare şi adeverinţelor de înscriere în registrele naţionale administrate de ORDA, publicată în M.Of. nr. 531 din data de 17.07.2014.
 

 

 

REGISTRELE NAŢIONALE ADMINISTRATE DE O.R.D.A.

        
          Activitatea de evidenţă reprezintă una dintre atribuțiile O.R.D.A. și constă în administrarea unui număr de 6 Registre Naţionale şi anume:
  
Registrul Naţional de Opere (R.N.O.);
 
Registrul Național al Copiei Private (R.N.C.P.).

(funcționează în temeiul Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe cu modificările și completările ulterioare)

 
Registrul Naţional al Fonogramelor (R.N.F.);
 
Registrul Naţional al Programelor de Calculator (R.N.P.C.);
 
Registrul Naţional al Videogramelor (R.N.V.);
 
Registrul Naţional al Multiplicatorilor de discuri optice, casete audio şi casete video (R.N.M.).
 

(înființate prin O.G. 25/2006 privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor aprobată prin Legea nr.364/2006)

 

         Registrul Naţional reprezintă un instrument unitar de evidenţă, la nivel naţional, a fonogramelor, videogramelor şi a programelor pentru calculator introduse în circuitul comercial pe teritoriul României, a marcajelor holografice aplicate pe acestea, precum şi a persoanelor fizice autorizate, asociaţiilor familiale şi a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi cu fonograme, videograme şi programe pentru calculator.

  
         Marcajul holografic reprezintă eticheta şi constă într-o imagine tridimensională, înseriată cu un cod alfanumeric, realizată pe suport autoadeziv şi autodistructiv.
 
 
        Înregistrare sonoră sau fonograma reprezintă fixarea sunetelor provenite dintr-o interpretare ori execuţie sau a altor sunete ori a reprezentării digitale ale acestor sunete, alta decat sub forma unei fixări încorporate într-o operă cinematografică sau în altă operă audiovizuală.
 
 
             Înregistrarea audiovizuală sau videograma reprezintă orice fixare a unei opere audiovizuale sau a unor secvenţe de imagini în mişcare, însoţite sau nu de sunet, oricare ar fi metoda şi suportul utilizate pentru această fixare.
 
 
        Licenţa programului pentru calculator reprezintă autorizarea scrisă, care insoţeşte programul pentru calculator, dată de titularul dreptului de autor privind dreptul de utilizare a acelui program.
 
  
        Distribuirea reprezintă vânzarea originalului sau a copiilor unei fonograme, videograme sau a unui program pentru calculator către alţi operatori economici care au ca obiect de activitate comercializarea de astfel de produse, pe baza unui contract de distribuire.
 
 
        Comercializarea reprezintă vânzarea originalului sau a copiilor unei fonograme, videograme sau a unui program pentru calculator către cumpărător.
 
 
         Multiplicarea autorizată reprezintă realizarea de copii ale unei fonograme, videograme sau program pentru calculator prin replicare industrială a unei înregistrări-matriţă de către multiplicatorii autorizaţi. Discurile optice trebuie să fie realizate prin injecţie şi să aibă inserate coduri de identificare a sursei, conform uzanţelor internaţionale.

 

CAUTARE IN REGISTRELE NATIONALE
Numar cerere
Registre: RNCP | RNF | RNM | RNPC | RNV
Marcaje: Cauta | Societati: Cauta
FORMULARE
F1 - INREGISTRARE OPERATORI ECONOMICI
F2 - INREGISTRARE PUNCTE DE LUCRU / SPATII DE DEPOZITARE
F3 - RADIERE PUNCTE DE LUCRU / SPATII DE DEPOZITARE
F4 - REINNOIRE/PRESCHIMBARE/ANULARE CERTIFICAT SAU AUTORIZATIE
F5 - INSCRIERE FONOGRAME PRODUSE PE TERITORIUL ROMANIEI
F6 - OPERE CONTINUTE DE FONOGRAMELE PRODUSE PE TERITORIUL ROMANIEI
F7 - INSCRIERE FONOGRAME IMPORTATE
F8 - INSCRIERE PROGRAME PENTRU CALCULATOR
F9 - DECLARATIE AUTOR PROGRAM PENTRU CALCULATOR
F10 - DECLARATIE PRIVIND COMERCIALIZAREA PROGRAMULUI PENTRU CALCULATOR
F11 - DECLARATIE PRIVIND DEPUNEREA MOSTREI PROGRAMULUI PENTRU CALCULATOR
F12 - INSCRIEREA VIDEOGRAMELOR PRODUSE PE TERITORIUL ROMANIEI (ALTELE DECAT FILMELE CINEMATOGRAFICE)
F13 - OPERE AUDIOVIZUALE CONTINUTE DE VIDEOGRAMELE PRODUSE PE TERITORIUL ROMANIEI (ALTELE DECAT FILMELE CINEMATOGRAFICE)
F14 - INSCRIERE VIDEOGRAME IMPORTATE (ALTELE DECAT FILMELE CINEMATOGRAFICE)
F15 - INSCRIERE FILME CINEMATOGRAFICE
F16 - ELIBERARE MARCAJE HOLOGRAFICE
F17 - DECLARATIE STOC MARCAJE HOLOGRAFICE
F18 - INSCRIERE ECHIPAMENTE MULTIPLICARE
F19 - RAPORT MARCAJE HOLOGRAFICE DETERIORATE
F20 - RAPORT APLICARE MARCAJE HOLOGRAFICE
F21 - DEPUNERE MOSTRE
F23 - INSCRIERE SUPORTURI/APARATE IN RNCP
F24 - INREGISTRARE OPERE IN REGISTRUL NATIONAL DE OPERE

 

WIPO Home

Urgenta 112

Ultima actualizare: 21.05.2019 Total vizitatori azi: 89