ACASĂ
DESPRE NOI
GESTIUNE COLECTIVĂ
REGISTRE NAŢIONALE
EXPERTIZE ŞI CONSTATĂRI
RELAŢII INTERNAŢIONALE
LITIGII
CORPUL DE ARBITRI ORDA

REPREZENTARE INTERNAŢIONALĂ
 
 
 2013 
Geneva-Elveţia
16-20 decembrie 2013
OMPI
Buget ORDA
Cristian FLORESCU
Cea de-a 26-a sesiune a  Comitetului OMPI  privind Drepturile de Autor şi Drepturile Conexe (SCCR)
Geneva-Elveţia
10-12 decembrie 2013
OMPI
Buget ORDA
Adriana DONTU
Irina LUCAN-ARJOCA
Cristian FLORESCU
Cea de-a 52- sesiune aAdunării Generale a statelor membre OMPI (a 23-a Extraordinară)
Bruxelles, Belgia
02-03 decembrie 2013
Consiliul UE,
AEPO-ARTIS
Buget Consiliul UE şi ORDA
Adriana DONTU
Irina LUCAN-ARJOCA
Reuniunea Grupului de lucru pe probleme privind proprietatea intelectuală-drpt de autor;
Seminarul anual AEPO-ARTIS
Chişinău-Rep. Moldova
20-22 octombrie 2013
AGEPI
Buget ORDA
Anamaria TITU
Răzvan CÂŞMOIU
Expoziţia Internaţională INFOINVENT
Bruxelles-Belgia
30 ianuarie 2013
 
 
Comisia Europeană  
Buget Comisia Europeană şi ORDA 
Irina LUCAN-ARJOCA
Reuniunea la nivel de experţi a Comitetului de Contact al Comisiei Europene privind Directiva 2011/77/CE vizând termenul  de protecţie a dreptului de autor şi anumitor drepturi conexe
Bruxelles-Belgia
30-31 ianuarie 2013
 
 
Consiliul UE
Buget Consiliul UE şi ORDA 
 
Cristian FLORESCU
Reuniunea Grupului de lucru pe probleme privind proprietatea intelectuală
Geneva-Elveţia
18-22 februarie 2013
OMPI
Buget OMPI
Cristian FLORESCU
Sesiunea specială a Comitetului OMPI  privind Drepturile de Autor şi Drepturile Conexe (SCCR) şi cel de-al doilea Comitet preparator pentru Conferinţa Diplomatică privind limitele şi excepţiile pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere/citire
Bruxelles-Belgia
27 februarie 2013
 
 
Comisia Europeană  
Buget Comisia Europeană şi ORDA
 
Irina LUCAN-ARJOCA
Reuniunea la nivel de experţi a Comitetului de Contact al Comisiei Europene privind Directiva 2012/28/UE privind anumite utilizări permise ale operelor orfane
Paris-Franţa
8-12 aprilie 2013
OMPI
Buget OMPI
Daniel TUFAN
Cursul de formare pentru dreptul de autor şi drepturile conexe
Geneva-Elveţia
18-20 aprilie 2013
OMPI
Buget ORDA
Cristian FLORESCU
Sesiunea specială a Comitetului OMPI  privind Drepturile de Autor şi Drepturile Conexe (SCCR) şi cel de-al doilea Comitet preparator pentru Conferinţa Diplomatică privind limitele şi excepţiile pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere/citire
Istanbul-Turcia
24-26 aprilie 2013
 
OMPI, INTERPOL
Buget ORDA
 
Adriana DONŢU;
Irina LUCAN-ARJOCA
Cel de-al şaptelea Congres mondialCongresul Mondial privind Combaterea Pirateriei şi Contrafacerii
Bruxelles-Belgia
12 iunie 2013
 
 
Consiliul UE
Buget Consiliul UE şi ORDA 
 
Cristian FLORESCU
Reuniunea Grupului de lucru pe probleme privind proprietatea intelectuală
Marrakech-Regatul Marocului
17-28 iunie 2013
 
OMPI
Buget OMPI şi ORDA
 
Adriana DONŢU;
Irina LUCAN-ARJOCA;
Cristian FLORESCU
Conferinţa Diplomatică convocată de Organizaţia Mondială pentru Proprietate Intelectuală (OMPI), în vederea încheierii unui Tratat Internaţional privind facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi de vedere şi a persoanelor cu dizabilităţi de citire la operele publicate
Geneva-Elveţia
18-20 aprilie 2013
OMPI
Buget ORDA
Cristian FLORESCU
Cea de-a 25-a sesiune a Comitetului Interguvernamental al OMPI privind Resursele Genetice, Cunoştinţele Tradiţionale şi Expresiile Cultural Tradiţionale/Expresii ale Folclorului (IGC)
Geneva-Elveţia
23 septembrie-02 octombrie 2013
OMPI
Buget ORDA
Cristian FLORESCU
Sesiunea specială a Comitetului OMPI  privind Drepturile de Autor şi Drepturile Conexe (SCCR) şi cel de-al doilea Comitet preparator pentru Conferinţa Diplomatică privind limitele şi excepţiile pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere/citire
Londra-Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
13-26.10.2013
OMPI
Buget OMPI
Răzvan CÂŞMOIU
Cursul avansat în domeniul dreptului de autor organizat de către Academia OMPI şi Consiliul Britanic pentru Drept de Autor (BCC)
Bishkek, Republica Kirgiză
24-25 octombrie 2013
OMPI
Buget OMPI
Cristian FLORESCU
Conferinţa internaţională privind Protecţia Juridică a Cunoştinţelor Tradiţionale
 
 
 
 
 
 
   2012
 
Destinaţie şi Perioadă
 
Invitaţie şi Finanţare
 
Reprezentant ORDA
 
Tematică şi Scurtă prezentare
Chişinău, RepublicaMoldova
23-24 octombrie 2012
OMPI
Buget ORDA
Irina LUCAN-ARJOCA
Răzvan CĂSMOIU
Simpozionul interregional privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală
Geneva-Elvetia
01 - 09 octombrie 2012
OMPI
Buget ORDA
Irina LUCAN-ARJOCA
Adunările Generale ale statelor membre OMPI
Budapesta- Ungaria
18-19 septembrie 2012
OMPI
Buget OMPI
Cristian FLORESCU
Întâlnirea inter-regională a experţilor privind cunoştinţele tradiţionale în ţările în tranziţie
Geneva-Elvetia
16-25 iulie 2012
OMPI
Buget ORDA
Cristian FLORESCU
A 24-a Sesiune a Comitetului OMPI privind Dreptul de Autor şi Drepturile Conexe
Geneva-Elvetia
9-13 iulie 2012
OMPI
Buget ORDA
Cristian FLORESCU
A 22-a Sesiune a Comitetului Interguvernamental OMPI: Resurse genetice, Cunoştinţe tradiţionale, Expresii culturale tradiţionale/Expresii ale Folclorului
Beijing-China
20-26 iunie 2012
OMPI şi Guvernul chinez
Buget
OMPI şi Guvernul chinez
Cristian FLORESCU
Conferinţa Diplomatică reconvocată de OMPI, în vederea adoptării Tratatului internaţional privind interpretările şi execuţiile audiovizuale
 
Bruxelles-Belgia
05 iulie 2012
 
 
Consiliul UE
Buget Consiliul UE şi ORDA
 
 
Cristian FLORESCU
Reuniunea Grupului de lucru pe probleme privind proprietatea intelectuală
 
Bruxelles-Belgia
06-08 mai 2012
 
 
Consiliul UE
Buget Consiliul UE şi ORDA
 
 
Cristian FLORESCU
Reuniunea Grupului de lucru pe probleme privind proprietatea intelectuală
 
Geneva-Elvetia
15-21 aprilie 2012
 
OMPI
Buget ORDA
 
Cristian FLORESCU
A 21-a Sesiune a Comitetului Interguvernamental OMPI: Resurse genetice, Cunoştinţe tradiţionale, Expresii culturale tradiţionale/Expresii ale folclorului.
 
Chisinau
10-11 aprilie 2012
 
AGEPI
Buget ORDA
 
George VASILE
Simpozionul stiitifico-practic
Lecturi AGEPI
 
 
                                                           
 
 
 
 2011
 
Destinaţie şi Perioadă
 
Invitaţie şi Finanţare
 
Reprezentant ORDA
 
Tematică şi Scurtă prezentare
Chişinău
9-10 noiembrie 2011
USPTO
Buget USPTP
Cristian FLORESCU
Conferinţa Subregională privind Aspecte Economice
Londra
31 octombrie-11 noiembrie 2011
OMPI
Buget OMPI
Anamaria ŢÎŢU
Seminar Interregional OMPI
Geneva-Elveţia
13-14 octombrie
OMPI
Buget OMPI
Cristian FLORESCU
Conferinţa privind Documentarea şi Infrastructura în domeniul Dreptului de Autor
Geneva-Elveţia
26 septembrie-05 octombrie
OMPI
Buget ORDA
 
Cristian FLORESCU
A 49-a sesiune a Adunărilor Generale ale Statelor Membre ale OMPI
Geneva-Elveţia
18-22 iulie
OMPI
Buget ORDA
Cristian FLORESCU
A 19-a Sesiune a Comitetului Interguvernamental OMPI: Resurse genetice, Cunoştinţe tradiţionale, Expresii culturale tradiţionale/Expresii ale folclorului.
Bruxelles
8 iulie
Consiliu UE
ORDA
Cristian FLORESCU
Reuniunea Grupului de lucru pe probleme privind proprietatea intelectuală
Geneva
09-13 mai
OMPI
Buget ORDA
 
Cristian FLORESCU
A 18-a Sesiune a Comitetului Interguvernamental OMPI: Resurse genetice, Cunoştinţe tradiţionale, Expresii culturale tradiţionale/Expresii ale folclorului.
Bruxelles
2 mai
Consiliul UE
ORDA
Cristian FLORESCU
Reuniunea Grupului de lucru pe probleme privind proprietatea intelectuală
Chişinău
19-20 aprilie
AGEPI
Buget ORDA
Marius COSTEA
Mihai MARTINOV
Lucrările Simpozionului ştiinţifico-practic anual Lecturi AGEPI 2011
Geneva
13-15 aprilie
OMPI
Buget ORDA
Marius BEJAN
Runda de consultări informale organizate de OMPI privind protecţia înterpretărilor în domeniul audio-vizual şi protecţia organismelor de radiodifuziune
Belgrad
12-13 aprilie
U.N.E.C.E.
Buget ORDA
Maria MITU
Alina IORDACHE
Conferinţa Internaţională privind Comercializarea şi Aplicarea Drepturilor de Proprietate Intelectuală (Enforcement) organizată de către Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa (UNECE,)
Bruxelles
 
1 aprilie
Consiliul UE
 
ORDA
Cristian FLORESCU
Reuniunea Grupului de lucru pe probleme privind proprietatea intelectuală
Geneva-Elveţia
 
21-25 februarie
OMPI
 
Buget ORDA
Cristian FLORESCU
 
A doua sesiune a Grupului de Lucru Inter-sesional (IWG2) al Comitetului Interguvernamental al OMPI privind Resursele Genetice, Cunoştinţele Tradiţionale şi Expresiile Cultural Tradiţionale/Expresii ale Folclorului (IGC)
 
 
 2010
Destinaţie şi Perioadă
Invitaţie şi Finanţare
Reprezentant ORDA
Tematică şi
Scurtă Prezentare
Bruxelles
 
15 decembrie 2010
 
Consiliul UE
 
Buget Consiliul UE şi ORDA
Cristian FLORESCU
 
Reuniunea Grupului de lucru pentru proprietate intelectuală
 
Geneva
 
6-10 decembrie 2010
 
OMPI
 
Buget ORDA
Cristian FLORESCU
 
A 17-a Sesiune a Comitetului Interguvernamental OMPI: Resurse genetice, Cunoştinţe tradiţionale, Expresii culturale tradiţionale/Expresii ale folclorului.
Geneva-Elveţia
 
01-03 decembrie 2010
 
UNECE
 
Buget ORDA
Anamaria ŢÎŢU
 
Geneva-Elveţia
 
01-02 decembrie 2010
 
OMPI
 
Buget ORDA
Alina BOROBEICĂ
 
 
Bruxelles
 
29-30 noiembrie 2010
Comisia Europeană, Preşedinţia Belgiei, ORDA
George VASILE
 
Conferinţă: “Către o mai bună aplicare a sancţiunilor în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală”.
Geneva
22-26 noiembrie 2010
OMPI
Buget ORDA
Gruia ZAMFIRESCU
A 6-a Întrunire a Comitetului Dezvoltării şi Proprietăţii Intelectuale
Bruxelles
18-19 noiembrie 2010
AEPO-ARTIS
Buget ORDA
Cristian FLORESCU
 
 
Geneva
 
8-12 noiembrie 2010
 
OMPI
 
Buget ORDA
 
Alina BOROBEICĂ
Anamaria ŢÎŢU
 
Bruxelles
5 noiembrie 2010
CE
Buget CE şiORDA
Cristian FLORESCU
Reuniunea Grupului de lucru pe probleme privind proprietatea intelectuală
Geneva
4-5 noiembrie 2010
OMPI
Buget ORDA
Marius BEJAN
Reuniunea Mondială privind noile modalităţi de achiziţionare a licenţelor de drept de autor – facilitarea accesului la cultură în era digitală
Geneva/Londra
12-30 octombrie 2010
OMPI
Buget OMPI
Dana BOBOACĂ
Călin UNGUREANU
Seminar Interregional OMPI
Geneva/Helsinki
12-30 octombrie 2010
OMPI
Buget OMPI
Alina IORDACHE
Seminar Interregional OMPI
Bruxelles Belgia
19-21 octombrie 2010
Comisia Europeană
Buget ORDA
Gruia ZAMFIRESCU
Geneva Elveţia
19-30 septembrie 2010
OMPI
Buget ORDA
Alina BOROBEICĂ
Cristian FLORESCU
Bruxelles-Belgia
10 septembrie 2010
Consiliul UE
Buget Consiliul UE şi ORDA
Alina BOROBEICĂ
Cristian FLORESCU
Geneva-Elveţia
19-23 iulie 2010
OMPI
Buget ORDA
Cristian FLORESCU
Călin UNGUREANU
Varşovia-Polonia
08-09 iulie 2010
OMPI
Buget OMPI
Cristian FLORESCU
Geneva-Elveţia
21-25 iunie 2010
 
OMPI
Buget ORDA
 
Alina BOROBEICĂ
Anamaria ŢÎŢU
Bruxelles-Belgia
08 iunie 2010
Consiliul UE
Buget Consiliul UE şi ORDA
Alina BOROBEICĂ
 
Grupul de Lucru pentru Proprietate Intelectuală – Drept de Autor al Consiliului UE
Bruxelles-Belgia
18 mai 2010
Consiliul UE
Buget Consiliul UE şi ORDA
Eugen VASILIU
Cristian FLORESCU
Grupul de Lucru pentru Proprietate Intelectuală – Drept de Autor al Consiliului UE
Geneva-Elveţia
03-07 mai
OMPI
Buget ORDA
Cristian FLORESCU
Chişinău-Rep.Moldova
17-18 aprilie 2010
AGEPI
Buget ORDA
Vasile ARMĂNAŞ
Cristian DUMITRESCU
Simpozionul Anual ştiinţifico-practic “Lecturi AGEPI”
Madrid-Spania
12-14 aprilie 2010
Preşedinţia Spaniolă a UE
Buget Preşedinţie UE
Rodica PÂRVU
Bruxelles-Belgia
05 martie 2010
Consiliul UE
Buget Consiliul UE şi ORDA
Rodica PÂRVU
Grupul de Lucru pentru Proprietate Intelectuală – Drept de Autor al Consiliului UE
Bruxelles-Belgia
08 februarie 2010
Consiliul UE
Buget Consiliul UE şi ORDA
Cristian FLORESCU
Grupul de Lucru pentru Proprietate Intelectuală – Drept de Autor al Consiliului UE
Bruxelles-Belgia
13 ianuarie 2010
Consiliul UE
Buget Consiliul UE şi ORDA
Cristian FLORESCU
Grupul de Lucru pentru Proprietate Intelectuală – Drept de Autor al Consiliului UE
 
 
 
 
 
 

 

CAUTARE IN SITE
CAUTARE IN REGISTRELE NATIONALE
Numar cerere
Registre: RNCP | RNF | RNM | RNPC | RNV
Marcaje: Cauta | Societati: Cauta
PRESA | MAI 2017
08 Mai 2017 Seminar sub-regional "Teaching Intellectual Property to the Youth" 9-10 mai
NOUTATI | APRILIE 2018
20 Apr 2018 Dari de seama 2017
20 Apr 2018 Litigii contencios administrativ 2004 - 2017 (actualizat la data de 20.04.2018)
16 Apr 2018 Venituri nete salariati martie 2018
 
ANUNTURI | APRILIE 2018
20 Apr 2018 Dari de seama 2017
20 Apr 2018 Litigii contencios administrativ 2004 - 2017 (actualizat la data de 20.04.2018)
16 Apr 2018 Venituri nete salariati martie 2018

 

WIPO Home

Ultima actualizare: 20.04.2018 Total vizitatori azi: 54