ACASĂ
DESPRE NOI
GESTIUNE COLECTIVĂ
REGISTRE NAŢIONALE
EXPERTIZE ŞI CONSTATĂRI
RELAŢII INTERNAŢIONALE
LITIGII
CORPUL DE ARBITRI ORDA

Directive europene

 

Trebuie a fi precizat faptul că ţara noastră dispune de o legislaţie în materia dreptului de autor şi a drepturilor conexe care transpune toate cele unsprezece directive în domeniu ale Parlamentului şi Consiliului European.

 

-    DIRECTIVA 2014/26/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe şi acordarea de licenţe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piaţa internă

 -         DIRECTIVA 2012/28/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind anumite utilizări permise ale operelor orfane

-       DIRECTIVA 2011/77/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 27 septembrie 2011 de modificare a Directivei 2006/116/CE privind durata de protectie a dreptului de autor si a anumitor drepturi conexe.

-          DIRECTIVA 2009/24/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 23 aprilie 2009 privind protecţia juridică a programelor pentru calculator (Versiune codificată a Directivei Consiliului 91/250/CEE din 14 mai 1991)

-          DIRECTIVA 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale (Versiune codificată a Directivei 92/100/CEE a Consiliului din 19 noiembrie 1992)

-          DIRECTIVA CONSILIULUI 93/83/CEE din 27 septembrie 1993 privind coordonarea anumitor dispoziţii referitoare la dreptul de autor şi drepturile conexe aplicabile difuzării de programe prin satelit şi retransmisiei prin cablu

-          DIRECTIVA 2006/116/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind durata de protecție a dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe (Versiune codificată a Directivei 93/98/CEE a Consiliului din 29 octombrie 1993)

-          DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 96/9/CE din 11 martie1996 privind protecţia juridică a bazelor de date

-          DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2001/29/CE din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în societatea informaţională

-          DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2001/84/CE din 27 septembrie 2001 privind dreptul de suită în beneficiul autorului unei opere de artă originale

-          DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2004/48/CE din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

CAUTARE IN SITE
CAUTARE IN REGISTRELE NATIONALE
Numar cerere
Registre: RNCP | RNF | RNM | RNPC | RNV
Marcaje: Cauta | Societati: Cauta
PRESA | MAI 2017
08 Mai 2017 Seminar sub-regional "Teaching Intellectual Property to the Youth" 9-10 mai
NOUTATI | MAI 2018
22 Mai 2018 Litigii contencios administrativ 2004 - 2017 (actualizat la data de 22.05.2018)
16 Mai 2018 Venituri nete salariati aprilie 2018
11 Mai 2018 Anunț concurs 15.06.2018
02 Mai 2018 Raport anual 2016
 
ANUNTURI | MAI 2018
22 Mai 2018 Litigii contencios administrativ 2004 - 2017 (actualizat la data de 22.05.2018)
16 Mai 2018 Venituri nete salariati aprilie 2018
11 Mai 2018 Anunț concurs 15.06.2018
02 Mai 2018 Raport anual 2016

 

WIPO Home

Ultima actualizare: 22.05.2018 Total vizitatori azi: 579