ACASĂ
DESPRE NOI
GESTIUNE COLECTIVĂ
REGISTRE NAŢIONALE
EXPERTIZE ŞI CONSTATĂRI
RELAŢII INTERNAŢIONALE
LITIGII
CORPUL DE ARBITRI ORDA

Directive europene

 

Trebuie a fi precizat faptul că ţara noastră dispune de o legislaţie în materia dreptului de autor şi a drepturilor conexe care transpune toate cele unsprezece directive în domeniu ale Parlamentului şi Consiliului European.

-   DIRECTIVA (UE) 2017/1564 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 13 septembrie 2017 privind anumite utilizări permise ale anumitor opere și ale altor obiecte ale protecției prin drept de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională.

-    DIRECTIVA 2014/26/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe şi acordarea de licenţe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piaţa internă

 -         DIRECTIVA 2012/28/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind anumite utilizări permise ale operelor orfane

-       DIRECTIVA 2011/77/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 27 septembrie 2011 de modificare a Directivei 2006/116/CE privind durata de protectie a dreptului de autor si a anumitor drepturi conexe.

-          DIRECTIVA 2009/24/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 23 aprilie 2009 privind protecţia juridică a programelor pentru calculator (Versiune codificată a Directivei Consiliului 91/250/CEE din 14 mai 1991)

-          DIRECTIVA 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale (Versiune codificată a Directivei 92/100/CEE a Consiliului din 19 noiembrie 1992)

-          DIRECTIVA CONSILIULUI 93/83/CEE din 27 septembrie 1993 privind coordonarea anumitor dispoziţii referitoare la dreptul de autor şi drepturile conexe aplicabile difuzării de programe prin satelit şi retransmisiei prin cablu

-          DIRECTIVA 2006/116/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind durata de protecție a dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe (Versiune codificată a Directivei 93/98/CEE a Consiliului din 29 octombrie 1993)

-          DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 96/9/CE din 11 martie1996 privind protecţia juridică a bazelor de date

-          DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2001/29/CE din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în societatea informaţională

-          DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2001/84/CE din 27 septembrie 2001 privind dreptul de suită în beneficiul autorului unei opere de artă originale

-          DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2004/48/CE din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

CAUTARE IN SITE
CAUTARE IN REGISTRELE NATIONALE
Numar cerere
Registre: RNCP | RNF | RNM | RNPC | RNV
Marcaje: Cauta | Societati: Cauta
PRESA | MAI 2017
08 Mai 2017 Seminar sub-regional "Teaching Intellectual Property to the Youth" 9-10 mai
NOUTATI | SEPTEMBRIE 2018
25 Sep 2018 Litigii contencios administrativ 2004 - 2017 (actualizat la data de 25.09.2018)
19 Sep 2018 Venituri nete salariati august 2018
 
ANUNTURI | SEPTEMBRIE 2018
25 Sep 2018 Litigii contencios administrativ 2004 - 2017 (actualizat la data de 25.09.2018)
19 Sep 2018 Venituri nete salariati august 2018

 

WIPO Home

Ultima actualizare: 29.10.2018 Total vizitatori azi: 136