ACASĂ
DESPRE NOI
GESTIUNE COLECTIVĂ
REGISTRE NAŢIONALE
EXPERTIZE ŞI CONSTATĂRI
RELAŢII INTERNAŢIONALE
LITIGII
CORPUL DE ARBITRI ORDA
facebook 112

COMUNICARE PUBLICĂ - AMBIENTAL ŞI LUCRATIV

 

           Titularii de drepturi de autor şi titularii de drepturi conexe au dreptul de a autoriza sau interzice utilizarea operelor acestora prin comunicare publică. (art. 13 lit. f), art. 98 alin. (1) lit. g) – g1), art. 105 alin. (1) lit. f), art. 1063 alin. (1) lit. f) şi art. 1231 lit. e)-f) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare).

            Se consideră comunicare publică orice comunicare a unei opere, realizată direct sau prin orice mijloace tehnice, făcută într-un loc deschis publicului sau în orice loc în care se adună un număr de persoane care depăşeşte cercul normal al unei familii şi al cunoştinţelor acesteia, (..) sau orice altă modalitate publică de excuţie ori de prezentare directă a operei, (..) prezentarea într-un loc public, prin intermediul înregistrărilor sonore sau audiovizuale, precum şi prezentarea într-un loc public, prin intermediul oricăror mijloace, a unei opere radiodifuzate (..).

(art. 15 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare).

            Prin comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental se înţelege comunicarea făcută într-un loc deschis publicului sau în orice loc în care se adună un număr de persoane care depăşeşte cercul normal al unei familii şi al cunoştinţelor acesteia, indiferent de modalitatea realizării comunicării prin prezentarea directă de către interpreţi ori prin întrebuinţarea de mijloace electroacustice sau electronice (televizoare, receptoare radio, combine muzicale, PC, CD-player, instalaţii de amplificare şi orice alte aparate de redare a înregistrărilor sonore sau audiovizuale), cu scopul de a crea ambianţa pentru desfăşurarea oricărei alte activităţi ce nu necesită utilizarea operelor muzicale.

            Comunicarea publică a operelor muzicale în scop lucrativ este cea făcută într-un loc deschis publicului sau în orice loc în care se adună un număr de persoane care depăşeşte cercul normal al unei familii şi al cunoştinţelor acesteia, prin interpretarea directă de către artişti sau prin orice alt mijloc tehnic, prin fir ori fără fir, prin care muzica este prezentată în sine sau însoţeşte alte acţiuni, cum ar fi dansul, spectacolul de circ, sportul etc., în spaţii închise sau deschise.

            Prin comunicare publică a operelor cinematografice şi a altor opere audiovizuale se înţelege comunicarea acestora în spaţii accesibile publicului, indiferent de modalitatea realizării comunicării (întrebuinţarea de mijloace mecanice sau electroacustice precum instalaţii de amplificare, aparatură de redare a înregistrărilor audiovizuale precum echipamente video, televizoare, echipament informatic etc).

 

     Metodologii aplicabile în domeniu şi organisme de gestiune colectivă colectoare

 

 

 

COMUNICARE PUBLICĂ - în scop ambiental-lucrativ, de:

 

METODOLOGII

ORGANISME

DE GESTIUNE COLECTIVĂ

- opere muzicale

Hotarârea arbitrala din data de 30 septembrie 2011, avand drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publica a operelor muzicale in scop ambiental publicata prin Decizia Directorului General al O.R.DA.. nr. 266/04.10.2011

(Monitorul Oficial al României, Partea I nr.710/07.10.2011)

 

Decizia Directorului General al O.R.DA.. nr. 198/08.11.2012 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr.121A din 13 septembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a Civilă. 

(Monitorul Oficial al României, Partea I nr.780/20.11.2012)

UCMR-ADA

- fonograme publicate în scop comercial sau reproducerile acestora

  Decizia ORDA nr. 99/2015 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului încheiat în data de 22 septembrie 2015 între Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) şi Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), pe de o parte, şi Federaţia Patronală a Reţelelor de Comerţ (FPRC), Societatea Comercială Altex România - S.R.L. (ALTEX) şi Societatea Comercială OMV Petrom Marketing - S.R.L. (OMV), pe de altă parte.  (Monitorul Oficial, Partea I nr. 778 din 19 octombrie 2015)

  Decizia ORDA nr. 10/2016 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 15 februarie 2016 privind stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie.

 
   Decizia ORDA nr. 23/2016 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Încheierii din 21 martie 2016 privind cererea de lămurire a dispozitivului hotărârii şi a textului metodologiei cuprins în dispozitivul Hotărârii arbitrale nr. 1 din 15 februarie 2016 şi de îndreptare eroare materială.  
 
 Decizia ORDA nr. 120/2016 privind publicarea în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I, a Deciziei civile nr. 784A din 26 octombrie 2016 a Curții de Apel București - Secția a IV-a civilă, pronunțată în Dosarul nr. 2.013/2016.
 
Decizia ORDA nr. 38/2017 privind publicarea în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I, a Încheierii Curții de Apel București, Secția a IV-a civilă din 15 martie 2017 privind îndreptarea unor erori materiale și a cererii de lămurire a dispozitivului Deciziei civile nr. 784A din 26 octombrie 2016.

 

    UPFR                                                           CREDIDAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 


- opere cinematografice şi alte opere audiovizuale

Protocolul pentru stabilirea Metodologiei privind comunicarea publică a repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale publicată prin Decizia Directorului General al O.R.D.A. nr. 173/23.04.2007

(Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 298/04.05.2007)  

 

DACIN-SARA                                                                                                                                                                                                                                                             

Protocolul având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A. în scopul comunicării publice şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale, precum şi desemnarea organismului de gestiune colectivă U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A. publicată prin Decizia Directorului General al O.R.D.A. nr. 17/30.01.2006

(Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 158/20.02.2006)

 

Decizia Directorului General al O.R.D.A. nr.10/05.02.2013 privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor cuvenite producătorilor de opere audiovizuale prevăzute în anexa la Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 17/2006 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A. în scopul comunicării publice şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale, precum şi desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România - Asociaţia Română de Gestiune a Operelor de Audiovizual (U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A.) drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale pentru comunicarea publică a acestor opere  

(Monitorul Oficial al României, Partea I nr93/14.02.2013)

 

UPFAR-ARGOA

 

           

 

            Utilizatori cărora le sunt aplicabile prevederile metodologiilor de mai sus

 

- Unităţi de alimentaţie publică (restaurante, baruri, cofetării, pizzerii, terase şi orice asemenea unităţi) şi săli de jocuri şi internet
            - Unităţi comerciale sau de prestări cu activitate continuă (magazine de orice tip, mall, supermarket, galerii comerciale etc.)

- Târguri şi expoziţii (expoziţii de artă, carte şi altele asemenea, standuri mobile)     

- Sport şi agrement (plaje, ştranduri, pârtii, piscine deschise publicului, patinoare deschise publicului, şcoli de dans, centre gimnastică aerobică, fitness, sate de vacanţă, săli de biliard, popice, tenis de masă, stadioane)         
            - Unităţi de cazare (
hoteluri, unităţi de cazare montane, moteluri, cabane, amenajamente cu căsuţe de vacanţă, campinguri, popasuri turistice, pensiuni)
            - Aeroporturi
           
- Gări şi staţii de metrou   

            - Parcări

 

JURISPRUNDENŢĂ CURTEA EUROPEANĂ DE JUSTIŢIE

 

- Cauza C-306/05 (SGAE vs. Rafael Hoteles SA)

- Cauza C-162/10 (PPL vs. Irlanda)

- Cauza C-135/10 (SCF vs. Marco Del Corso)

 
 

CAUTARE IN SITE
CAUTARE IN REGISTRELE NATIONALE
Numar cerere
Registre: RNCP | RNF | RNM | RNPC | RNV
Marcaje: Cauta | Societati: Cauta
PRESA | MAI 2017
08 Mai 2017 Seminar sub-regional "Teaching Intellectual Property to the Youth" 9-10 mai
NOUTATI | IUNIE 2019
11 Iun 2019 Decizii 2019
10 Iun 2019 Litigii contencios administrativ 2004 - 2019 (actualizat la data de 10.06.2019)
 
ANUNTURI | IULIE 2019
03 Iul 2019 Declaratii interese 2018
03 Iul 2019 Declaratii avere 2018

 

WIPO Home

Urgenta 112

Ultima actualizare: 03.07.2019 Total vizitatori azi: 140