ACASĂ
DESPRE NOI
GESTIUNE COLECTIVĂ
REGISTRE NAŢIONALE
EXPERTIZE ŞI CONSTATĂRI
RELAŢII INTERNAŢIONALE
LITIGII
CORPUL DE ARBITRI ORDA
facebook 112
                 

    RADIODIFUZARE TV

 

 

Prin radiodifuzare se înţelege:

 

          a) emiterea unei opere de către un organism de radiodifuziune ori de televiziune, prin orice mijloc ce serveşte la propagarea fără fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor, ori a reprezentării acestora, inclusiv comunicarea ei publică prin satelit, în scopul recepţionării de către public; 
b) transmiterea unei opere sau a reprezentării acesteia, prin fir, prin cablu, prin fibră optică sau prin orice alt procedeu similar, cu excepţia reţelelor de calculatoare, în scopul recepţionării ei de către public.  (art.151 din Legea nr.8/1996, cu modificările şi completările ulterioare)
 
Notă: Informaţiile prevăzute în următorul tabel au în vedere radiodifuzarea realizată de organismele de televiziune (posturi de televiziune)
 

 

 

 
 
RADIODIFUZARE
 
 
TV
 
 
METODOLOGII
 
 
ORGANISME DE GESTIUNE COLECTIVĂ
 
 
opere muzicale
Hotărârea arbitrală din 12 aprilie 2007 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune, publicată prin Decizia nr.170/13.04.2007 a directorului general O.R.D.A.
 (Monitorul Oficial, Partea I nr. 278/ 25.04.2007)
 
 
Decizia civilă nr. 271A din 2 noiembrie 2007 şi a Încheierii privind îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul Deciziei civile nr. 271 din 2 noiembrie 2007 ale Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală privind schimbarea în parte a Hotărârii arbitrale din 12 aprilie 2007, privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 25 aprilie 2007 în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 170 din 13 aprilie 2007, şi Încheierea privind îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul Deciziei civile nr. 271 din 2 noiembrie 2007 ale Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, publicată prin Decizia nr. 41/10.03.2008 a directorului general O.R.D.A.
 (Monitorul Oficial, Partea I nr. 281/10.04.2008)
 
 
UCMR-ADA
 
pentru autorii operelor muzicale
 
 
 
 
 
 
opere scrise
Hotărarea arbitrala nr. 4, pronuntata la data de 22 martie 2012, avand ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorata de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise si operelor de artă vizuală aflate in gestiunea COPYRO – Societate de Gestiune Colectiva  a Drepturilor de Autor, denumita in continuare COPYRO, si VISARTA  - Societate de GestiuneColectiva a Drepturilor de Autor in domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA. Decizia nr. 60/09.05.2012
, privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I a încheierii de şedinţă pronunţată la data de 25 aprilie 2012 ce vizează lămurirea dispozitivului Hotărârii Arbitrale nr.4 pronunţată la data de 22 martie 2012 publicată prin Decizia ORDA nr.40/26.03.2012. 
  (Monitorul Oficial, Partea I nr. 231/06.04.2012)  
 

Decizia nr. 151/19.09.2012 pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Protocolului avand drept obiect Metodologia privind remuneratia datorata de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise gestionate de Societatea Autorilor si Editorilor Romani de Opere Stiintifice - PERGAM.
(Monitorul Oficial, Partea I nr. 679 din 01/10/2012)

 

 

Decizia civilă nr. 184A din 18 decembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 4 pronunţată la data de 22 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise şi operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO, şi VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 6 aprilie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 40/2012

(Monitorul Oficial, Partea I nr. 164 din 27/03/2013)

 
 
COPYRO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERGAM
 
pentru autorii operelor scrise
 
 
 
 
 
 
opere cinematografice şi alte opere audiovizuale
 
 
 
 

Decizia nr. 192/18.10.2012 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Protocolului avand drept obiect Metodologia privind remuneratia datorata de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru utilizarea prin radiodifuzare a unor opere cinematografice si alte opere audiovizuale din repertoriul organismelor de gestiune colectiva.

 
(Monitorul Oficial, Partea I nr. 723/24.10.2012)

 

 
 
DACIN-SARA
 
pentru autorii operelor cinematografice şi alte opere audiovizuale
 
 
opere de artă vizuală
Hotărarea arbitrala nr. 4, pronuntata la data de 22 martie 2012, avand ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorata de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise si operelor de artă vizuală aflate in gestiunea COPYRO – Societate de Gestiune Colectiva  a Drepturilor de Autor, denumita in continuare COPYRO, si VISARTA  - Societate de GestiuneColectiva a Drepturilor de Autor in domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA. Decizia nr. 60/09.05.2012, privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I a încheierii de şedinţă pronunţată la data de 25 aprilie 2012 ce vizează lămurirea dispozitivului Hotărârii Arbitrale nr.4 pronunţată la data de 22 martie 2012 publicată prin Decizia ORDA nr.40/26.03.2012. 
(Monitorul Oficial, Partea I nr. 231/06.04.2012)  
 
 
 
 
VISARTA
 
pentru autorii operelor de artă vizuală
 
 
fonograme publicate în scop comercial ori reproducerile acestora
Hotărârea arbitrală din 10 aprilie 2006, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea, directă sau indirectă, a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, publicată prin Decizia nr.75/12.04.2006
a directorului general O.R.D.A.
 
(Monitorul Oficial, Partea I nr. 382/ 04.05.2006)
 
 
Decizia civilă nr. 115A din 2 mai 2007 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală privind desfiinţarea Hotărârii arbitrale din 10 aprilie 2006, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea, directă sau indirectă, a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 4 mai 2006 prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 75/2006, publicată prin Decizia nr.225/04.07.2007 a directorului general O.R.D.A.
 
(Monitorul Oficial, Partea I nr. 562/16.08.2007)
 
 
Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organisme de radiodifuziune şi de televiziune, prin gestiune colectivă obligatorie, publicată prin Decizia nr.104/03.05.2005 a directorului general O.R.D.A.
 
(Monitorul Oficial, Partea I nr. 386/06.05.2005)
 
 
UPFR
 
pentru producătorii de fonograme
 
 
 
 
CREDIDAM
 
pentru artiştii interpreţi sau executanţi
 
 
 
 
prestaţii artistice din domeniul audiovizual
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea arbitrală nr. 3 pronunţată la data de 15 martie 2012 având ca obiect stabilirea formei finale a  Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de ARAIEX pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune, publicată prin Decizia nr. 45/2012 a directorului general O.R.D.A (Monitorul Oficial, Partea I nr. 218/06.04.2012)
 
 Decizia nr. 106/05.08.2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 10A din 23 ianuarie 2013 şi a Încheierii de şedinţă din 5 iunie 2013 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale.

 

Decizia nr.149/19.09.2012  privind modificarea Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 45/2012, privind desemnarea organismului de gestiune colectivă  Asociaţia Româna pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi (ARAIEX) drept colector al remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune.
 
Decizia ORDA nr. 106/05.08.2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 10A din 23 ianuarie 2013 şi a Încheierii de şedinţă din 5 iunie 2013 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale.
 
  (Monitorul Oficial, Partea I nr. 551 din 30.08.2013)  
 
 
Decizia ORDA nr. 100/2014 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM drept colector al remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de CREDIDAM pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune.
 
  (Monitorul Oficial, Partea I nr. 748 din 14.10.2014)
 
Decizia ORDA nr. 101/2014 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Naţională a Artiştilor din România - UNART drept colector al remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentanţi de UNART pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune.
 
 (Monitorul Oficial, Partea I nr. 748 din 14.10.2014)
 
 
 
 
 
 
 
ARAIEX
 
pentru artiştii interpreţi sau executanţi
 
(reprezentaţi de ARAIEX) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CREDIDAM 
 
pentru artiştii
 
interpreţi sau executanţi (reprezentaţi de CREDIDAM)
 
 
 
 
 
UNART
 
pentru artiştii
interpreţi sau executanţi (reprezentaţi de UNART)

 

CAUTARE IN SITE
CAUTARE IN REGISTRELE NATIONALE
Numar cerere
Registre: RNCP | RNF | RNM | RNPC | RNV
Marcaje: Cauta | Societati: Cauta
PRESA | MAI 2017
08 Mai 2017 Seminar sub-regional "Teaching Intellectual Property to the Youth" 9-10 mai
NOUTATI | AUGUST 2019
27 Aug 2019 Decizii 2019
 
ANUNTURI | IULIE 2019
03 Iul 2019 Declaratii interese 2018
03 Iul 2019 Declaratii avere 2018

 

WIPO Home

Urgenta 112

Ultima actualizare: 27.08.2019 Total vizitatori azi: 881