ACASĂ
DESPRE NOI
GESTIUNE COLECTIVĂ
REGISTRE NAŢIONALE
EXPERTIZE ŞI CONSTATĂRI
RELAŢII INTERNAŢIONALE
LITIGII
CORPUL DE ARBITRI ORDA

                                         OBLIGAŢII de transparenţă faţă de public

 

Organismele de gestiune colectivă au obligaţia să comunice publicului, prin mijloace de comunicare în masă, în temeiul art.1251, următoarele date:

a)  categoriile de titulari de drepturi pe care îi reprezintă;

b)  drepturile patrimoniale pe care le gestionează;

c)  categoriile de utilizatori şi categoriile de persoane fizice şi juridice care au obligaţii de plată a remuneraţiilor compensatorii pentru copia privată,  către titularii de drepturi;

d) actele normative în temeiul cărora funcţionează şi colectează remuneraţiile cuvenite titularilor de drepturi;

e) modalităţile de colectare şi persoanele responsabile de această activitate, pe plan local şi central;

f)   programul de lucru.

           

Organismele de gestiune colectivă au obligaţia să publice, în format electronic, pe pagina proprie de internet, în temeiul art.1341 alin.(1), următoarele informaţii actualizate:

a)  statutul;

b)  lista membrilor organelor de conducere centrale şi locale, componenţa comisiilor interne şi lista responsabililor locali;

c)  situaţia anuală privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe categorii de utilizatori sau alţi plătitori, sumele reţinute, costul gestiunii şi sumele repartizate pe categorii de titulari;

            d)  darea de seamă anuală;

e) informaţiile privind adunarea generală, cum ar fi: data şi locul convocării, ordinea de zi, proiectele de hotărâre şi hotărârile adoptate;

            f)  alte date necesare informării membrilor.

CAUTARE IN SITE
CAUTARE IN REGISTRELE NATIONALE
Numar cerere
Registre: RNCP | RNF | RNM | RNPC | RNV
Marcaje: Cauta | Societati: Cauta
PRESA | MAI 2017
08 Mai 2017 Seminar sub-regional "Teaching Intellectual Property to the Youth" 9-10 mai
NOUTATI | MAI 2018
22 Mai 2018 Litigii contencios administrativ 2004 - 2017 (actualizat la data de 22.05.2018)
16 Mai 2018 Venituri nete salariati aprilie 2018
11 Mai 2018 Anunț concurs 15.06.2018
02 Mai 2018 Raport anual 2016
 
ANUNTURI | MAI 2018
22 Mai 2018 Litigii contencios administrativ 2004 - 2017 (actualizat la data de 22.05.2018)
16 Mai 2018 Venituri nete salariati aprilie 2018
11 Mai 2018 Anunț concurs 15.06.2018
02 Mai 2018 Raport anual 2016

 

WIPO Home

Ultima actualizare: 22.05.2018 Total vizitatori azi: 580