HOME
DESPRE ORDA
GESTIUNE COLECTIVĂ
REGISTRE NAŢIONALE
EXPERTIZE ŞI CONSTATĂRI
RELAŢII INTERNAŢIONALE
CONTENCIOS
CORPUL DE ARBITRI ORDA
facebook 112
Organisme de gestiune colectivă
 
            Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor şi a drepturilor conexe sunt persoane juridice constituite prin libera asociere, având ca obiect principal de activitate colectarea şi repartizarea drepturilor a caror gestiune le este încredinţată de către titulari.
            Acestea se constituie în condiţiile legii, cu avizul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi funcţionează potrivit reglementărilor privind asociatiile fără scop patrimonial şi potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996.
(art. 124 şi 125 din Legea nr. 8/1996 cu modificările şi completările ulterioare)
 
               În prezent, în România, sunt organizate si funcţionează cu avizul ORDA un număr de 16 organisme de gestiune colectivă.:
 
►      în domeniul  dreptului de autor:
1. AOTO gestionează drepturile autorilor de opere scrise din domeniul teologic, ştiinţific şi infoeducaţional;
2. ARDAA gestionează drepturile patrimoniale de autor de opere audiovizuale si videograme;
3. COPYRO gestionează drepturile autorilor de opere scrise;
4. DACIN-SARA gestionează drepturile autorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale;
5. OPERA SCRISĂ.RO gestionează drepturile autorilor de opere scrise;
6. PERGAM gestionează drepturile autorilor de opere ştiinţifice;
7. UCMR-ADA gestionează drepturile autorilor de opere muzicale;
8. VISARTA gestionează drepturile autorilor din domeniul artelor vizuale.
 
 
►     în domeniul  drepturilor conexe:
9. ADPFR gestionează drepturile producătorilor de fonograme;
10. ARAIEX gestionează drepturile artiştilor interpreţi sau executanţi;
11. CREDIDAM gestionează drepturile artistilor interpreti sau executanţi;
12. SOPFIA gestionează drepturile de autor și conexe ale producătorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale.
13. UNART gestionează drepturile conexe ale artiştilor interpreţi sau executanţi;
14. UPFAR-ARGOA gestionează drepturile producătorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale;
15. UPFR gestionează drepturile producătorilor de fonograme.
16. UPVR gestionează drepturile patrimoniale conexe aparţinând producătorilor de videograme.
     
  AGICOA ROMANIA -prin Decizia O.R.D.A. cu nr. 46/05.04.2012, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 258/19.04.2012,AGICOA işi incetează calitatea de organism de gestiune colectivă.
 
 APM - prin Decizia nr. 2151/30.06.2016 pronunţată de  Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul 9555/2/2012* a fost anulată Decizia ORDA nr. 115/2012 de înfiinţare şi constituire a organismului de gestiune colectivă Asociaţia Producătorilor de Muzică – APM, decizia fiind irevocabilă. 
 
UPIFprin sentința nr. 1673/2014 din 27.05.2014 Curtea de Apel București a anulat Decizia ORDA nr. 52/22.04.2013 privind avizarea constituirii și funcționării organismului de gestiune colectiva UPIF. Dispozițiile sentinței au fost menținute prin Decizia nr. 2217/21.09.2016, pronunțată de Înalta  Curte de Casație și Justiție a României.
 

Site search
Search
Numar cerere
Registre: RNCP | RNF | RNM | RNPC | RNV
Marcaje: Cauta | Societati: Cauta
PRESS | MAY 2017
08 Mai 2017 Seminar sub-regional "Teaching Intellectual Property to the Youth" 9-10 mai
NEWS | JUNE 2019
11 Jun 2019 Decizii 2019
10 Jun 2019 Litigii contencios administrativ 2004 - 2019 (actualizat la data de 10.06.2019)
 
ANUNTURI | JULY 2019
03 Jul 2019 Declaratii interese 2018
03 Jul 2019 Declaratii avere 2018

 

WIPO Home

Urgenta 112

Last update: 03.07.2019 Total visitors today: 186