HOME
DESPRE ORDA
GESTIUNE COLECTIVĂ
REGISTRE NAŢIONALE
EXPERTIZE ŞI CONSTATĂRI
RELAŢII INTERNAŢIONALE
CONTENCIOS
CORPUL DE ARBITRI ORDA
facebook

fisiere/2018/Decizii%20ORDA/decizia%2084.pdf

DECIZII PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE NEGOCIERE PENTRU METODOLOGII

Decizia nr. 49/2018  privind  constituirea  Comisiei de negociere pentru Metodologia privind remunerația datorata artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora  de către organismele de radiodifuziune, prin gestiune colectiva obligatorie.

Decizia nr. 50/2018  privind  constituirea   Comisiei de negociere pentru Metodologia     privind remuneratia  datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea și utilizarea prin modalitatea "Catch-up TV" a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor  acestora de catre organismele de televiziune, prin gestiune colectiva obligatorie.

 

DECIZII DE PUBLICARE A HOTĂRÂRILOR ARBITRALE

Decizie nr. 6/2018 din 23 ianuarie 2018 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1/2018 din 22.01.2018 în Dosarul arbitral nr. 1/2017 a Corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor din 22.01.2018 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune.

Decizia nr. 27/2018 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 2 din 5 martie 2018 şi a Opiniei separate la Hotărârea arbitrală nr. 2 din 5 martie 2018 pronunţate în Dosarul arbitral nr. 1/2014. 
 

 DECIZII PRIVIND DESEMNAREA ORGANISMELOR DE GESTIUNE - COLECTOR

Decizia nr. 17/2018 din 16 februarie 2018 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor - UCMR-ADA drept colector unic al remunerațiilor cuvenite autorilor de opere muzicale pentru utilizarea prin radiodifuzare a operelor  muzicale de către  organismele de radiodifuziune.

 

DECIZII DE REGLEMENTARE

 Decizia nr. 84 din 12.07.2018 privind desemnarea persoanelor împuternicite să constate şi să aplice contravenţiile prevăzute la art. 190 şi art. 191 din Legea nr. 8/1996 republicată

Site search
Search
Numar cerere
Registre: RNCP | RNF | RNM | RNPC | RNV
Marcaje: Cauta | Societati: Cauta
PRESS | MAY 2017
08 Mai 2017 Seminar sub-regional "Teaching Intellectual Property to the Youth" 9-10 mai
NEWS | MARCH 2019
19 Mar 2019 Litigii contencios administrativ 2004 - 2019 (actualizat la data de 19.03.2019)
 
ANUNTURI | MARCH 2019
19 Mar 2019 Litigii contencios administrativ 2004 - 2019 (actualizat la data de 19.03.2019)

 

WIPO Home

Last update: 19.03.2019 Total visitors today: 569