ACASĂ
DESPRE NOI
GESTIUNE COLECTIVĂ
REGISTRE NAŢIONALE
EXPERTIZE ŞI CONSTATĂRI
RELAŢII INTERNAŢIONALE
LITIGII
CORPUL DE ARBITRI ORDA

 

 Data postării (pe site-ul oficial și la sediu):  06 februarie 2017

 

ANUNŢ CONCURS

 

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor organizează în data de 09 martie 2017 (proba scrisă), la sediul său din Calea Victoriei nr. 118, et. 4, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier cls. I grad profesional debutant din cadrul Serviciului IT, Relaţii Internaţionale şi Proiecte,  expert cls. I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Resurse Umane şi Organizare şi expert cls. I grad profesional superior din cadrul Direcţiei Registre şi Gestiune Colectivă  

 

·                    Pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier clasa I grad profesional debutant din cadrul Serviciului IT, Relaţii Internaţionale şi Proiecte:

 

Bibliografie

- Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, modificată şi completată;

- O.G. nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată;

- H.G. nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, modificată şi completată;

-  Legea nr. 188/1999, republicată 2 privind Statutul funcţionarilor publici, modificată şi completată;

-  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

 

Pentru a participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, din domeniul ştiinţe sociale, ramura ştiinţe juridice, ştiinţe administrative sau ştiinţe politice;

- cunoaşterea la nivel mediu a sistemelor de operare (Microsoft Windows 7 şi Microsoft Windows XP) şi a Microsoft Office (Word, Excel, Acces, PowerPoint, Outlook);

 

· Pentru funcţia publică de execuţie vacantă de expert clasa I grad profesional superior din cadrul Direcţiei Registre şi Gestiune Colectivă:

 

Bibliografie

- Legea 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, modificată şi completată;

- O.G. nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată;

- H.G. nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, modificată şi completată;

-  Legea nr. 188/1999, republicată 2 privind Statutul funcţionarilor publici, modificată şi completată;

-  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

 

Pentru a participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

-  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, din domeniul ştiinţe sociale, ştiinţe economice sau ştiinţe inginereşti;

-  vechime minim 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

-  cunoaşterea la nivel mediu a sistemelor de operare (Microsoft Windows 7 şi Microsoft Windows XP) şi a Microsoft Office (Word, Excel, Acces, PowerPoint, Outlook);

 

·   Pentru funcţia publică de execuţie vacantă de expert clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Resurse Umane şi Organizare:

 

Bibliografie

-    O.G. nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată;

-  H.G. nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, modificată şi completată;

- H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată

-   Legea nr. 188/1999, republicată 2 privind Statutul funcţionarilor publici, modificată şi completată;

-    Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

 

Pentru a participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

-  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, din domeniul ştiinţe sociale sau ştiinţe economice;

-  vechime minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

-  cunoaşterea la nivel mediu a sistemelor de operare (Microsoft Windows 7 şi Microsoft Windows XP) şi a Microsoft Office (Word, Excel, Acces, PowerPoint, Outlook);

 

Calendar concurs:

Depunerea dosarelor se va face în perioada 06 – 27 februarie 2017 la sediul O.R.D.A. din Bucureşti, sector 1, Calea Victoriei nr. 118, et.5, cam. 20.

Proba scrisă va avea loc în data de 09 martie 2017, ora 10,00 la sediul ORDA  din Calea Victoriei nr. 118,  sector 1,  Bucureşti. et. 4.

Proba interviului va avea loc în termenul legal, data și ora se vor afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008.

Documente necesare pentru înscrierea la concurs: 

 

a)  copia actului de identitate;

b)  formularul de înscriere;

c)  copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copie carnet de muncă și adeverință pentru atestarea vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice (acolo unde se solicită vechime în specialitatea studiilor) - model adeverință;

e) cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că, în termen de 5 zile de la selecţia dosarelor,  va fi adus cazierul judiciar;

f)  adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (eliberarată de medicul de familie, valabilă 6 luni);

g)  declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică – Declarație 1 și Declarație 2.

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul O.R.D.A. şi la nr. de telefon 021.317.50.70/80/90,  interior 38.

 

 

CAUTARE IN SITE
CAUTARE IN REGISTRELE NATIONALE
Numar cerere
Registre: RNCP | RNF | RNM | RNPC | RNV
Marcaje: Cauta | Societati: Cauta
PRESA | MAI 2017
08 Mai 2017 Seminar sub-regional "Teaching Intellectual Property to the Youth" 9-10 mai
NOUTATI | IUNIE 2018
14 Iun 2018 Cod de etică profesională
05 Iun 2018 Selecție dosare concurs 15.06.2018
 
ANUNTURI | IUNIE 2018
14 Iun 2018 Cod de etică profesională
05 Iun 2018 Selecție dosare concurs 15.06.2018

 

WIPO Home

Ultima actualizare: 14.06.2018 Total vizitatori azi: 1081