În prezent sunt avizate de catre O.R.D.A. si functioneaza un numar de 16 organisme de gestiune colectiva. În România, partenerii Organizatiei Mondiale pentru Proprietate Intelectuala (OMPI), una dintre cele 15 organizatii specializate ale ONU, sunt ORDA (dreptul de autor si drepturile conexe) si OSIM (proprietate industriala). ORDA a emis Decizia nr.199/2012 prin care se abrogă Decizia ORDA nr.287/2011.
ACASĂ
DESPRE ORDA
GESTIUNE COLECTIVĂ
REGISTRE NAŢIONALE
EXPERTIZE ŞI CONSTATĂRI
RELAŢII INTERNAŢIONALE
LITIGII
CORPUL DE ARBITRI ORDA

 

Ce este dreptul de autor?
 
                                              
Dreptul de autor este un termen juridic care desemnează drepturile recunoscute creatorilor de opere literare, artistice sau ştiinţifice sau de orice alte opere de creaţie intelectuală.
 
 
Care este obiectul dreptului de autor?
 
Operele originale de creaţie intelectuală în domeniul  literar, artistic sau ştiinţific, cum sunt:
 
 scrierile literare şi publicistice;
 programele pentru calculator;
 operele ştiinţifice scrise sau orale;
 compoziţiile muzicale;
 operele dramatice, dramatico-muzicale;
 operele  coregrafice şi pantomimele;
 operele fotografice şi cinematografice;
 operele de artă grafică sau plastică şi operele de arhitectură;
 lucrările plastice, hărţile şi desenele din domeniul topografiei, geografiei, ştiinţei în general;
 operele derivate plecând de la una sau mai multe opere preexistente.
     (art. 7– art.8 din Legea nr. 8/1996 cu modificările şi completările ulterioare)
 
Ce nu beneficiază de protecţia dreptului de autor?
      Nu pot beneficia de protecţia legală a dreptului de autor următoarele:
ideile, teoriile, conceptele, descoperirile ştiinţifice, procedeele, metodele de funcţionare sau conceptele matematice  ca atare şi invenţiile, conţinute într-o operă, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare;
textele oficiale de natură politică, legislativă, administrativă, judiciară şi traducerile oficiale ale acestora;
►simbolurile oficiale ale statutului,ale autorităţilor publice şi ale organizaţiilor cum ar fi: stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul şi medalia;
► mijloacele de plată;
► ştirile şi informaţiile de presă;
► simplele fapte şi date.
     (art. 9 din Legea nr. 8/1996 cu modificările şi completările ulterioare)
 
Care sunt drepturile conexe dreptului de autor?
Drepturile conexe au evoluat în jurul operelor protejate prin dreptul de autor, nu aduc atingere drepturilor autorilor si confera protectie pentru:
► artiştii interpreţi sau executanţi pentru propriile interpretări sau execuţii;
► producătorii de înregistrari sonore şi producătorii de înregistrări audiovizuale pentru propriile înregistrari;
► organismele de radiodifuziune şi de televiziune, pentru propriile emisiuni şi servicii de programe.
     (art. 94 din Legea nr. 8/1996 cu modificările şi completările ulterioare)
 
Ce se înţelege prin artişti interpreţi sau executanţi?
     În sensul legii, prin artişti interpreţi sau executanţi se înţelege: actorii, cântăreţii, muzicienii, dansatorii şi alte persoane care prezintă, cântă, dansează, recită, declamă, joacă, interpretează, regizează, dirijează ori execută în orice altă modalitate o operă literară sau artistică, un spectacol de orice fel, inclusiv folcloric, de varietăţi, de circ ori de marionete.
     (art. 95 din Legea nr. 8/1996 cu modificările şi completările ulterioare)
 
 
 
Ce sunt organismele de gestiune colectivă?

   Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor şi a drepturilor conexe sunt persoane juridice constituite prin libera asociere, având ca obiect principal de activitate colectarea şi repartizarea drepturilor a caror gestiune le este încredinţată de către titulari.

    Acestea se constituie în condiţiile legii, cu avizul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi funcţionează potrivit reglementărilor privind asociatiile fără scop patrimonial şi potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996.

   Organismele de gestiune colectivă constituite în condiţiile legii, cu avizul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, funcţionează numai pentru câte un domeniu distinct de creaţie sau numai pentru câte o categorie distinctă de titulari de drepturi şi gestionează numai categoriile distincte de drepturi corespunzătoare domeniului de creaţie sau categoriei de titulari de drepturi pentru care s-au constituit.

 

Prin Legea nr.8/1996, ORDA este autoritate unică de reglementare, evidenţă prin registre naţionale, supraveghere, autorizare, arbitraj şi constatare tehnico-ştiinţifică în domeniul protecţiei drepturilor de autor şi al celor conexe în România.

Pe plan extern, ORDA are responsabilitatea comunicării către Comisia Europeană a informaţiilor privind orice dispoziţii naţionale adoptate în domeniul protecţiei drepturilor de autor şi al celor conexe.  


 

CAUTARE IN SITE
CAUTARE IN REGISTRELE NATIONALE
Numar cerere
Registre: RNCP | RNF | RNM | RNPC | RNV
Marcaje: Cauta | Societati: Cauta
PRESA | MARTIE 2014
24 Mar 2014 Comunicat de presa privind punctul de vedere al ORDA referitor la articolele aparute in presa in data de 21 martie 2014
NOUTATI | APRILIE 2014
23 Apr 2014 Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale este sărbătorită în data de 26 aprilie, Organizația Mondială pentru Proprietate Intelectuală (OMPI) propunând pentru anul 2014 tema „Movies – A Global Passion”. Cu acest prilej, în data de 25 aprilie 2014, la cinematograful City Cotroceni-AFI Palace, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), în colaborare cu Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice (PERGAM), Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN-SARA), Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România – Asociația pentru Drepturile de Autor (UCMR-ADA) și Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) vor organiza un eveniment festiv incluzând și proiecția filmului “Closer to the moon”, în regia lui Nae Caranfil.
 
ANUNTURI | IUNIE 2014
12 Iun 2014 Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
10 Iun 2014 Rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea funcţiilor publice vacante in cadrul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, in data 10.06.2014
04 Iun 2014 Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul organizat în perioada 10 - 12 iunie 2014 pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier debutant şi consilier juridic debutant
 
WIPO Home

Ultima actualizare: 23.07.2014 Total vizitatori azi: 951